ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาเมย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
095 1853391
042430184
นางสาวจารุณี ไชยชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0812613744
042430184
นางยุพิน แก้วกิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0895717470
042430184
นางสมหมาย ราคาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0899411577
042430184
นายนิยม วงค์คำสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

042430184
นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0643082992
042430184
นายคฑากร ศรีต่างคำ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0621424917
042430184
นายณรง กิติอาษา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -

042430184

นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเมย

นางสมหมาย ราคาพงษ์
นางยุพิน แก้วกิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา โทรศัพท์: 0643082992 อีเมล์: phonthipm@icloud.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ