ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาเมย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
087 1105621
042430184
นางสาวจารุณี ไชยชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0812613744
042430184
นางยุพิน แก้วกิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0895717470
042430184
นางสมหมาย ราคาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0899411577
042430184
นายนิยม วงค์คำสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

042430184
นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0643082992
042430184
นายณรง กิติอาษา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -

042430184
นายวิษณ์ศรัชฎ์ อัศวรรธโสภณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0610818012
042430184
นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

042430184

นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเมย

นางสาวจารุณี ไชยชาญ
นางยุพิน แก้วกิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา โทรศัพท์: 0643082992 อีเมล์: phonthipm@icloud.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ