ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านนาเมย

นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเมย

นางสมหมาย ราคาพงษ์
นางสาวจารุณี ไชยชาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา โทรศัพท์: 0643082992 อีเมล์: phonthipm@icloud.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ