ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมย


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
4
3
7
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
31
26
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
35
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...

นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเมย

นางสมหมาย ราคาพงษ์
นางยุพิน แก้วกิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา โทรศัพท์: 0643082992 อีเมล์: phonthipm@icloud.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ