ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
2
41010002
มิตรภาพ 6
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
3
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ
3bb
ไฟเบอร์
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
4
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
3BB
ระบบ ADSL
30 Mbps
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
5
41010006
บ้านดอนหวาย
cat telecom
รายเดือน
10
ใช้งานได้ดี
800
6
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
250
7
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.30
8
41010010
บ้านนาสมบูรณ์
TOT
FIBER
100/50
ได้ดี
749
9
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
TOT
FIBER
50
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
10
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
11
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
12
41010014
บ้านจำปาวิทยา
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
0
13
41010015
บ้านเชียงพิณ
TOT
Fiber2U
300/150
ใช้ได้
1,915
14
41010016
นาคลองหนองศรีคามวิทยา
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
15
41010017
บ้านเชียงยืน
3BB
FIBER
100/30
ใช้ได้ดี
1,498
16
41010018
บ้านอีหลุ่ง
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1790
17
41010019
บ้านจำปา
3bb
FIBER
100/50
ใช้ได้
749
18
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1398
19
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1498
20
41010022
บ้านโนนสวรรค์
3BB
100/30
ใช้งานได้
749
21
41010023
บ้านหนองหลอด
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1498
22
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน
3BB
FIBER
200
เร็ว
1926
23
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์
TOT
FIBER 2 หมายเลข
100
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท X 2= 1262.50 บาท
24
41010026
บ้านนาเยีย
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
25
41010028
บ้านเชียงพัง
3BB
FIBER
50
ใช้งานได้ดี
1284
26
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
TOT
FIBER
150
ใช้งานปกติ
1915.30
27
41010030
บ้านนาทาม
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
28
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง
3BB
FIBER
100
ใช้ได้ดี
739
29
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
30
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1500 บาท
31
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง
AIS
Fibre
100/50
ใช้งานได้
ุ641
32
41010035
บ้านนาคำหลวง
CAT
FIBER
50
ใช้งานได้ดี
2664.30
33
41010036
บ้านงอยเลิงทอง
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631 บาท
34
41010037
ประชาสามัคคี
3bb
FIBER
100
ใช้งานได้ดี
749
35
41010038
บ้านศรีเชียงใหม่
3BB
FIBER
30
ดี
631.25 บาท
36
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก
3BB
FIBER
30
ใช้ได้ดี
37
41010041
บ้านนาแอง
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
38
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
39
41010043
บ้านนิคมพัฒนา
-
-
-
-
-
40
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
3BB
FIBER
30
พอใช้
631.25 บาท
41
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
42
41010047
ชุมชนโนนสูง
3BB
FIBER
50
ดี
1352
43
41010048
บ้านหนองโสกดาว
3BB
FIBER
30
ใช้ได้ดี
631.25 บาท
44
41010049
บ้านข้าวสาร
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
45
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
963 บาท
46
41010051
บ้านเม่น
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1262 บาท
47
41010052
บ้านขาว
3BB
FIBER
150
ใช้งานได้ดี
749
48
41010053
บ้านดู่
3ฺฺBB
wifi
50
ใช้งานได้
750 บาท
49
41010054
บ้านหัวบึง
3BB
FIBER
50
ใช้งานได้ดี
1200 บาท
50
41010055
บ้านพรานเหมือน
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
51
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
52
41010057
บ้านคำกลิ้ง
True
FIBER
30
ดี
850 บาท
53
41010058
บ้านหนองตูม
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้
845.30
54
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
55
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
56
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
TOT
Fiber 2U
50Mb/30
ใช้งานได้ปกติ
1915.30
57
41010062
บ้านตาด
3BB
FIBER
30
ใช้ได้ดี
1893.90 บาท
58
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
3BB
FIBER
30/10
ได้ดี
631.25 บาท
59
41010064
บ้านโนนเดื่อ
TOT
แบบพอเียงกับโฮมยูส
50
ใช้งานได้ดี
631
60
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
61
41010066
บ้านศรีบุญเรือง
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
62
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
3BB
FIBER
100/100
ใช้งานได้ดี
749 บาท
63
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์
TOT
FIBER
1000 (2 วงจร)
ใช้งานได้ดี
1,400 บาท
64
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
65
41010071
บ้านเลื่อม
บมจ.ทีโอที
โครงข่ายใยแก้วนำแสง
100/50
ใช้งานได้ดี
1893.90
66
41010074
ชุมชนสามพร้าว
3BB
FIBER
30
ใช้ได้ดี
3600 บาท
67
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.30
68
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
TOT
FIBER
30
พอใช้
ู631.25
69
41010078
บ้านหนองคอนแสน
70
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
3BB
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
590
71
41010081
บ้านอี่เลี่ยน
TOT
เน็ตบ้าน
500
พอใช้
2000
72
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ
3BB
FIBER
10
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
73
41010083
บ้านโก่ย
-
-
-
ใช้งานได้ดี
-
74
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้
631.25 บาท
75
41010085
บ้านหนองนาคำ
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้
ุ749 บาท
76
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
-
-
ใช้งานได้ดี
-
77
41010087
บ้านหนองแก
TOT
FIBER
30
ปกติ
631.30 บาท
78
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1173.93 บาท
79
41010090
บ้านพรสวรรค์
3BB
FIBER
100
ใช้งานได้ดี
1284 บาท
80
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
81
41010092
บ้านดงอุดม
-TOT
รายเดือน
1000/500
ใช้งานงานได้ปกติ
1,284.00
82
41010094
บ้านเก่าน้อย
TOT
FIBER
150/5/100
ใช้งานได้ดี
1478.30
83
41010095
บ้านแม่นนท์
3BB
FIBER
200
ใช้งานได้ดี
1380.30 บาท
84
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1594 บาท
85
41010097
บ้านหนองนาเจริญ
3BB
FIBER
50
ใช้งานได้ดี
1498 บาท
86
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
3BB
WI net
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
87
41010099
บ้านหนองตะไก้
3BB
FIBER
10
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
88
41010101
บ้านโสกน้ำขาว
TOT
FIBER
150
ใช้งานได้
1498.00 บาท
89
41010103
หนองไฮวิทยา
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1112 บาท
90
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
91
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง
TOT
YNET
10
ใช้งานได้ดี
699 บาท
92
41010106
บ้านโคกลาด
3BB
ระบบ Wi NET
30
ใช้งานได้ดี
1498 บาท
93
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
TOT
Fiber
50
ใช้ได้
1284
94
41010109
บ้านหนองเหล็ก
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
749 บาท
95
41010110
บ้านหนองตุ
tot
FIBER
1000
ใช้งานได้ดี
1200บาท
96
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1289 บาท
97
41010112
อนุบาลอุดรธานี
3BB
fiber optic
200
ใช้งานได้ดี
1,200 บาท
98
41010114
บ้านหมากแข้ง
AIS
FIBER
1500
ดี
7000
99
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
CAT
FIBER
100
ใช้งานได้ดี
1,500บาท
100
41010116
บ้านหนองบัว
TOT
fiber optic
100
ใช้งานได้ดี
790
101
41010117
หนองสำโรงวิทยา
-
ระบบ ADSL
10 Mbps
ดี
0
102
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
600
103
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ
3bb
adsl
10
ใช้งานได้ดี
1,915.30
104
41010120
บ้านโคกล่าม
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
105
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล
TOT
FIBER
150
ใช้ได้ดี
1797.60บาท
106
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย
3BB
ระบบ Wi NET
30
ใช้งานได้ดี
1,800
107
41010123
บ้านหนองแวงเดิด
3BB
BROADBAND
30
.เร็ว
790 บาท
108
41010124
บ้านน้ำพ่น
TOT
FIBER
30
พอใช้
799 บาท
109
41010125
บ้านเลา
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
110
41010126
รัฐประชา 509
TOT
FIBER
1000/500
ใช้งานได้ดี
1284 บาท
111
41010127
บ้านโนนหวาย
TOT
Fiber Optic
500/500
ปกติ
1284
112
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
3BB
adsl
30
ใช้การได้
1208 บาท
113
41010129
บ้านโคกหนองแซง
TOT
FIBER
1000/500
ใช้งานได้ดี
-
114
41010130
บ้านเสาเล้า
3BB
ADSL
50
ใช้งานได้ดี
1498.00 บาท/เดือน
115
41010131
บ้านหนองบัวบาน
-
-
ใช้งานได้ดี
0
116
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
3BB
FIBER
72
ใช้งานได้ดี
1498
117
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
118
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
119
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ
3BB
FIBER
150
ใช้ได้ดี
29,532 บาท
120
41010137
บ้านหนองอ้อ
3BB
Fiber Optic
500
ใช้งานได้ดีในบางครั้ง
2000
121
41010138
บ้านโนนสำราญ
3BB
Adsl
30
ใช้งานได้ดี
631 บาท
122
41010139
ชุมชนหนองแสง
TOT
ระบบ wi net
50
ใช้งานได้
965 บาท
123
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
CAT
FIBER
50
ใช้งานได้
1605 บาท
124
41010142
บ้านหมากหญ้า
-
-
-
ใช้งานได้ดี
-
125
41010143
บ้านผาสิงห์
3BB
FIBER
30
ใช้ได้ดี
631.25 บาท
126
41010144
บ้านดงบัง
3BB
VDSL
30
ใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
631.30
127
41010145
บ้านโนนชัยศรี
TOT
ระบบ Wi NET
100/50
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
128
41010146
บ้านหนองบัวเงิน
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
129
41010147
บ้านอูบมุง
TOT
ADSL
30
ดี
699
130
41010148
บ้านห้วยไร่
TOT
FIBER
45/1.98
ใช้งานได้ดี
750 บาท
131
41010149
บ้านโคกผักหอม
cat
adsl
50
พอใช้
1180 บาท
132
41010150
บ้านนาสีนวล
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
ุ749 บาท
133
41010151
บ้านโคกกลาง
tot
FIBER
150/100
ใช้งานได้ดี
1284
134
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
TRUE
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
640 บาท
135
41010153
บ้านจอมศรี
TOT
Fiber Optic
100/50 Mbps.
ใช้งานได้ดีมาก
749 บาท
136
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
3BB
FIBER
30
ดี
632
137
41010155
บ้านหนองบ่อ
3BB
Fiber Optic
150/100
ใช้งานได้ดีมาก
749
138
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
-
-
-
ใช้งานได้ดี
-
139
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
TOT
adsl
1024
ปกติ
631.25 บาท
140
41010158
บ้านดงยางนารายณ์
-
-
-
ใช้งานได้ดี
-
141
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน
CAT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
1605 บาท
142
41010160
บ้านนาดี
CAT
HI NET
10/40
ใช้งานได้ดี
1500 บาท
143
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
TOT
ADSL
50
ใช้งานได้ดี
1264 บาท
144
41010162
บ้านดงใหญ่
TOT
FTTx
200
ดี
1,284 บาท
145
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
-
-
146
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง
CAT
Hi Net
10240
ใช้งานได้
952.30
147
41010165
บ้านด่าน
CAT
FIBER
30
ใช้งานปกติ
749 บาท
148
41010166
บ้านโนนสวาง
TOT
FIBER
100
ใช้งานได้ดี
642 บาท
149
41010167
บ้านคอนเลียบ
3BB
FIBER
100/50
ใช้งานได้ดี
1498 บาท
150
41010168
บ้านนาพัง
TOT
WI NET
6144
ใช้งานได้ดี
590
151
41010169
บ้านเตาไห
3BB
WiFi
50/30 Mb
ดี
1498 บาท
152
41010170
บ้านหม้อ
TOT
FIBER
50
ใช้งานได้ดี
1498บาท
153
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
154
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
155
41010173
บ้านยางซอง
3BB
ADSL
50
ปกติ
749
156
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง
TOT
FIBER
150
ดี
1166.30 บาท
157
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
3BB
FIBER
100
ใช้งานได้ดี
963 บาท
158
41010176
บ้านท่าหนาด
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
963 บาท
159
41010177
บ้านนาพู่
3BB
FTTX
100/100
ใช้งานได้ดี
2000
160
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง
3BB
FIBER
20
ใช้ได้
631.30
161
41010179
บ้านหลวงหัวสวย
-
-
-
-
162
41010180
บ้านศรีบุญเรือง
3BB
VDSL
50/10
ปกติ
749
163
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ
3BB
FIBER
1000/100
ใช้งานได้ดี
631.30 บาท
164
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
CAT
Fiber Optic
30720
ใช้งานได้ดี
1605 บาท
165
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ
TOT
ADSL
30
ดี
1935 บาท
166
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว
AIS
FIBRE OPTIC
30 Mb
.ใช้งานได้ดี
1273.30
167
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา
3ฺฺBB
ADSL
200/100
ปกติ
1926
168
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์
3BB
ADSL
35
ใช้งานได้ดี
631.00
169
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้
3BB
ADSL
100/100
ใช้ได้ดี
1,926 บาท
170
41010188
บ้านดอนแก้ว
TOT
ADSL
20Mbps
พอใช้
631.50 บาท
171
41010189
บ้านยามกาใหญ่
3 ฺBB
FIBER
30
ใช้งานได้ปานกลาง
631.25 บาท
172
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์
TOT
ADSL
30
ต่ำ
631.25 บาท
173
41010191
บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด
สัญญาญค่อนข้างอ่อน
174
41010192
บ้านยามกาโนนคำ
3BB
ระบบ Wi NET
200/100
ใช้งานได้ดี
963 บาท
175
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน
3BB
ADSL
100
ใช้งานได้
1,893.75
176
41010194
บ้านหนองผง
TOT
ADSL
10240
ใช้งานได้ดี
700
177
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
TOT
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
178
41010196
บ้านโคกสว่าง
3BB
ADSL
128
ดี
700 บาท
179
41010198
บ้านหนองกุง
TOT
Fiber optic
100/20
ใช้งานได้
749 บาท
180
41010199
บ้านดงขันทอง
3BB
ระบบ ADSL
100/50
ใช้งานได้
631.30
181
41010200
บ้านดงศรีสําราญ
3BB
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
182
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน
3BB
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
183
41010202
บ้านใหม่
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.30 บาท
184
41010203
บ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง
3BB
ระบบ VDSL
50/10
ใช้งานได้ดี
749 บาท
185
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ
T0T
Fiber optic
100
ปกติ
1280 บาท
186
41010205
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
TOT
adsl
4096
ดี
ุ749 บาท
187
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
188
41010207
บ้านทอนดอนยาว
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
700 บาท
189
41010208
บ้านสร้างแป้น
TOT
ADSL
30
ปกติ
700 บาท
190
41010209
บ้านหว้าน
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
700 บาท
191
41010210
สุมเส้าวิทยา
-
-
ใช้งานได้ดี
192
41010211
บ้านดงปอ
3BB
FIBER
30
ใช้งานได้ดี
700 บาท
193
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
CAT
FIBER
100/30
ใช้งานได้ดี
1059 บาท
194
41010213
บ้านแพงศรี
TOT
Fiber 2U
150mb/50mb
เร็ว
1,487.30
195
41010215
บ้านหนองบัวบาน
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
700 บาท
196
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
TOT
hinet
30
ปกติ
631.25 บาท
197
41010217
ดงยางวังโตนวิทยา
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
198
41010218
บ้านเชียงดา
TOT
ADSL
6Mbps
ดี
790 บาท
199
41010219
บ้านแมดวิทยาคม
TRUE
ประชารัฐ
30
ใช้งานได้ดี
200
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
3BB
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
749 บาท
201
41010221
บ้านไชยฟอง
3BB
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
202
41010222
บ้านนาสะอาด
TOT
ระบบ ADSL
4 Mbps
ใช้งานได้ดี
อบต.นาสะอาด ออกค่าใช้จ่ายให้
203
41010223
บ้านดอนเดื่อ
3BB
FTTx
100
ใช้งาน
-
204
41010224
บ้านดอนบาก
CAT
ADSL
10Mbps
พอใช้
1273.30 บาท
205
41010225
โคกโพธิ์วิทยา
TOT
สายใยแก้วนำแสง
520/20
ใช้ได้
631.25 บาท
206
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม
TOT
Fiber
100/100
ใช้งานได้ดี
1970
207
41010227
บ้านยวด
3bb
-
300/100
ใช้งานได้ดี
เขตจัดสรร
208
41010228
บ้านชาด
TOT
ระบบ Wi Net
3 Mbps
พอใช้
680
209
41010229
บ้านนามั่ง
TOT
YNET
30
ใช้งานได้
631.25 บาท
210
41010230
บ้านน้ำเที่ยง
TOT
FIBER 2U 1 PORT
500
ใช้งานได้ดี
642.00 บาท
211
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
TRUE
ADSL
30
ใช้งานปกติ
700 บาท
212
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
3BB
ADSL
30
ใช้งานปกติ
631.25 บาท
213
41010233
บ้านหินโงม
TOT
ynet
100
พอใช้
1926 บาท
214
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
3BB
ADSL
100M/30M(KP)
Intermet access
1,500 บาท
215
41010235
บ้านดงผักเทียม
3BB
ADSL
30
ใช้งานปกติ
749 บาท
216
41010236
อนุบาลสร้างคอม
TOT
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.25 บาท
217
41010237
บ้านท่าเสียว
TOT
ADSL
30
ใช้งานปกติ
631.25 บาท
218
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
3BB
ADSL
10
ดี
631.25 บาท
219
41010239
บ้านโคกสว่าง
3BB
FIBER
30
ใช้งานปกติ
749 บาท