ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1


3,003 คน

ครูและบุคลากร

208 คน

ผอ.รร.

19 คน

รอง ผอ.รร.

1,729 คน

ครู

318 คน

ครูผู้ช่วย

4 คน

บุคลากร 38(2)

65 คน

ลูกจ้างประจำ

65 คน

พนักงานราชการ

447 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

151 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

6 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
605
1,661
2,266
1
3
4
62
3
65
19
46
65
167
437
604
854
2,150
3,004