ข้อมูลบุคลากรใน สพป.อุดรธานี เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพรชัย  โพคันโย
ชื่อ-สกุล (en) : Mr.Pornchai  Phokanyo
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0810529563  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : เชี่ยวชาญ
เลขที่ตำแหน่ง : 1  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/06/2526  
สังกัด : สพป.อุดรธานี เขต 1
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-