กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 16 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
ธาตุเชิงชุม
334
2
ไตรศิลา
187
3
หนองหารหลวง
167
4
ขมิ้นหนองลาด
186
5
ถิ่นภูไท
119
6
ห้วยยางพังขว้าง
178
7
กุสุมาลย์ 1
212
8
กุสุมาลย์ 2
147
9
นาแก้วบ้านแป้น
148
10
โพนสามัคคี
151
11
แมดด่านพลังวิทย์
101
12
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
144
13
เต่างอย
159
14
กุดบาก
218
15
ภูผายล
117
16
ภูพานทอง
130