กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 16 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
ธาตุเชิงชุม
333
2
ไตรศิลา
185
3
หนองหารหลวง
163
4
ขมิ้นหนองลาด
184
5
ถิ่นภูไท
117
6
ห้วยยางพังขว้าง
177
7
กุสุมาลย์ 1
217
8
กุสุมาลย์ 2
149
9
นาแก้วบ้านแป้น
153
10
โพนสามัคคี
152
11
แมดด่านพลังวิทย์
97
12
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
140
13
เต่างอย
160
14
กุดบาก
221
15
ภูผายล
122
16
ภูพานทอง
133