ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพรมมา  ศิลารักษ์
ชื่อ-สกุล (en) : promma  silarak
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 087-2140332  
อีเมล์ : silarak964@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 3  
ว.ด.ป.บรรจุ : 11/07/2531  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ปวช. บัญชี/การบัญชี  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-