ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานธุรการ ส 4
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสุทิน  บุตรมหา
ชื่อ-สกุล (en) : sutin  bootmaha
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 081-2632777  
อีเมล์ : sutin.bo@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : พนักงานธุรการ ส 4
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 26295  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/09/2526  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ :  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-