ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานธุรการ ส 4
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสบาย  มูลไชยสุข
ชื่อ-สกุล (en) : sabuy  moonchaisuk
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 099-0696176  
อีเมล์ : subuymoonchaisuk@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : พนักงานธุรการ ส 4 (ช่วยราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 26338  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/05/2534  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ :  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ปวส. คอมพิวเตอร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-