ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายนพดล  ทีคอโงน
ชื่อ-สกุล (en) : ืnoppadon  teekorngon
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 063-5979971  
อีเมล์ : golf411615141@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : อ 4  
ว.ด.ป.บรรจุ : 13/03/2552  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ บรรณารักษ์ศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-