ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายอรรฆเดช  ภูกันดาน
ชื่อ-สกุล (en) : Akkadet  phukadan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0986236156  
อีเมล์ : mark2518gear65@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 34  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/03/2549  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มนโยบายและแผน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ปร.ด. อื่นๆ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-