ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสายฝน  เหลาสิทธิ์
ชื่อ-สกุล (en) : Saiphon  Laosit
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0945302311  
อีเมล์ : saiphonlaosit1986@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : พนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 6  
ว.ด.ป.บรรจุ : 04/01/2555  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ การจัดการทั่วไป  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-