ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวดุสิดา  พุทธิไสย
ชื่อ-สกุล (en) : Dusida  putthisai
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0847912396  
อีเมล์ : ebt_amuscginl@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : 5  
ว.ด.ป.บรรจุ : 26/03/2561  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศศม. อื่นๆ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-