ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวภคพร  เกษมสานต์
ชื่อ-สกุล (en) : Pakapohn  Kasemsarw
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0825146423  
อีเมล์ : pakapohn.Kss65@gmail.com

ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
ตำหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : พ314581  
ว.ด.ป.บรรจุ : 04/06/2563  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วทบ. จิตวิทยา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-