ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายจักรพงษ์  อนุอัน
ชื่อ-สกุล (en) : Jakkrapong  Anuan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0844383699  
อีเมล์ : lackttt@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 30  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/09/2560  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วทบ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-