ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสุพัฒน์พงษ์  แก้วกิ่ง
ชื่อ-สกุล (en) : supatpong  kaneking
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 082-1248177  
อีเมล์ : supatpongtoto11@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 68  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/04/2549  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บธ.ม บริหารธุรกิจ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-