ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตติญา  ศิริจันทพันธ์
ชื่อ-สกุล (en) : ืnittiya  sirijantapan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 081 - 7397536  
อีเมล์ : kitty2509@windowslive.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 15  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/10/2531  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-