ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางนรินทร์ภัค  เวชกูล
ชื่อ-สกุล (en) : narinpak  wechakul
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 087-2251154  
อีเมล์ : ikwun@hotmail.co.th

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 19  
ว.ด.ป.บรรจุ : 13/08/2533  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ การจัดการทั่วไป  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-