ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางนริศรา  กวนภา
ชื่อ-สกุล (en) : narisara  guanpha
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 087-2299119  
อีเมล์ : narisarakan53@hotmail.co.th

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 20  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/08/2535  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บธ.ม บริหารธุรกิจ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-