ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นิติกร ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางพินทุมดี  เหล่ากว้าง
ชื่อ-สกุล (en) : pintummadee  laokwang
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 091-8655539  
อีเมล์ : tim-t-i-m@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นิติกร
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 34  
ว.ด.ป.บรรจุ : 26/03/2533  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : น.ม. นิติศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-