ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายวิษณุ  สุวรรณไตรย์
ชื่อ-สกุล (en) : witsanu  suwannathai
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 087-1614273  
อีเมล์ : witsanu20000@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : 50  
ว.ด.ป.บรรจุ : 09/07/2559  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-