ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางวริญทิพย์  เครือทองศรี
ชื่อ-สกุล (en) : warinthip  khruethongsri
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 088-7429399  
อีเมล์ : warinthip456@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : 49  
ว.ด.ป.บรรจุ : 21/06/2536  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คบ. ปฐมวัย  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-