ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางอโนมา  พัฒนะราช
ชื่อ-สกุล (en) : anoma  pattanarat
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 092-6291574  
อีเมล์ : anoma_2517@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : 24  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/01/2538  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม หลักสูตรและการสอน  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-