ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายทัศน์ชัย  อภัยโส
ชื่อ-สกุล (en) : thatchai  apaiso
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 088-3100014  
อีเมล์ : comkan4@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : 26  
ว.ด.ป.บรรจุ : 27/02/2556  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ คอมพิวเตอร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-