ข้อมูลบุคลากรใน สพป.สกลนคร เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานธุรการ ส 4
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร  กุลนาม
ชื่อ-สกุล (en) : supaporn  kulnam
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 081-4549944  
อีเมล์ : nokkaapo@GMAIL

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : พนักงานธุรการ ส 4
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 172  
ว.ด.ป.บรรจุ : 23/08/2538  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 1
สถานะ :  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ บริหารธุรกิจ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-