ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
43020001
บ้านกุดบง
3BB
2048
ใช้งานได้ดี
650
2
43020002
บ้านใหม่
3
43020003
บ้านนิคมดงบัง
tot
ADSL
7 Mbps
ใช้งานได้ดี
600
4
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
CAT
บริการ c internet
100/50
ใช้งานได้ดี
1095 บาท
5
43020005
บ้านโนนฤาษี
CAT
Wi NET
100Mbps/50Mbp
ใช้งานได้ดี
1059
6
43020006
บ้านหนองกุ้ง
7
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
CAT
ADSL
10
ใช้ได้ดี
952
8
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
9
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
3BB
1300
960
10
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
11
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
CAT
ADSL
20480/3072
ใช้งานได้
1605
12
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
TOT
บริการ HiNet
150/100 Mbps StNdard
ใช้ได้
1605
13
43020013
บ้านนาตาล
CAT
คู่สาย ADSL ทองแดง
15 M
ดี
748.25 บาท
14
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
15
43020015
บ้านปักหมู
CAT
บริการรายเดือน Home(Plus)(IP Public)
15 Mbps
ดี
952.30
16
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
3BB
ใช้งานได้ดี
799 บาท
17
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
18
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
3BB
ระบบใยแก้วนำแสง
2048/1024
ใช้งานได้ดี
1900
19
43020019
บ้านบัว
TOT
WIFI
6144
ใช้งานได้
ุ631
20
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
21
43020021
บ้านโพนทัน
22
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
23
43020023
บ้านเซิม
tot
ADSL
6144
พอใช้
3000
24
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
3BB
ADSL
30,720
ได้
632
25
43020025
บ้านโคกกลาง
CAT
Fiber Optic
30/2
ใช้งานได้
1590
26
43020026
บ้านคำตอยูง
27
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก
28
43020028
บ้านหนองแหวน
3BB
50
ใช้งานได้
599
29
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
-
-
-
-
-
30
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
31
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
32
43020032
บ้านแป้น
TOT
Fiber 2U 2 Port
100 Mb/30 Mb
ดี
738
33
43020033
บ้านกุดแกลบ
TOT
เคเบิลใยแก้วนำแสง
50/15
ใช้งานได้ดี
590
34
43020035
บ้านหนองหอย
tot
รายเดือน
500
ใช้งานได้ดี
2000
35
43020036
บ้านก่องขันธ์
3BB
Fiber FTTX
100/30M
ใช้งานได้
2011.60
36
43020037
บ้านดงสระพัง
กศทช.
รายเดือน
15 GB
พอใช้
1605
37
43020038
บ้านต้อนเหนือ
38
43020039
บ้านนาหนัง
39
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
40
43020041
บ้านหนองแอก
41
43020042
บ้านผือ
TOT
ระบบ ADSL
18216/2007
ใช้งานได้ดี
1712
42
43020044
บ้านคำจำปา
3bb
ไฟเบอร์ออฟติก
30000
พอใช้
790
43
43020045
บ้านคำเจริญ
Cat internet
100/20 Mbps
พอใช้
1000
44
43020046
บ้านโพธิ์
45
43020047
บ้านคำปะกั้ง
ToT
VOSL
ใช้ได้
46
43020048
บ้านปัก
3BB
ระบบ ADSL
30
ใช้งานได้
749
47
43020050
บ้านดงกำพี้
CAT
ADSL
50
ใช้งานได้
1690
48
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
49
43020052
บ้านวัดหลวง
50
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
Cat CDMA
ADSL
6Mbps/2Mbps
ใช้งานได้ดี
800
51
43020054
บ้านสร้างนางขาว
52
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
TOT
ระบบ WINET
500/200
ใช้งานได้ดี
2000
53
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
Cat Telecom
ADSL
2048
2,500
54
43020057
บ้านหนองอั้ว
cat
fiberofftic
10mb
ใช้ได้
1,600
55
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
56
43020059
บ้านเชียงอาด
True
adsl
30
ดี
900
57
43020060
บ้านนาเมย
58
43020061
บ้านโคกหัวภู
59
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
60
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
61
43020121
บ้านนาดี
TOT
เน็ตแรงอย่างใจ 4.0 , Blue-speed
100/50,50/20
ใช้งานได้ดี
1893.90
62
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
TOT
ADSL
100/100
ใช้งานได้ดี
3500
63
43020123
บ้านจับไม้
64
43020124
รสลินคัคณางค์
65
43020125
บ้านนาฮำ
ฺ3BB
ADSL
30/10 Mbps
ใช้ได้ดี
590
66
43020126
บ้านหนองยาง
67
43020127
อนุบาลหนองควาย
TOT
ระบบ ADSL
30720
พอใช้
750
68
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
-
-
-
-
69
43020129
บ้านโพนทอง
3BB
20Mbps
ใช้ได้
500
70
43020130
บ้านท่าคำบง
TOํT และ CAT
100/50
ปกติ
2100 บาท
71
43020131
บ้านหนองวัวชุม
ร้านอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านหนองวัวชุม
ADSL
0-300
ใช้งานได้บางครั้ง
-
72
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
tot
net Revo
200/100 Mbps
ดี
1284
73
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
74
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
75
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
76
43020136
บ้านหนองหลวง
77
43020137
บ้านแบง
78
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
79
43020139
บ้านโนนสะอาด
TOT
ADSL
10240/20000 Mb
ใช้ได้
3,500 บาท
80
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
81
43020141
สุทธสิริโสภา
82
43020142
บ้านนาทับไฮ
TOT
Home Use "Revo"
200/100 Mbps
ใช้งานได้ดี
1,284
83
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
84
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
85
43020145
รุจีจินตกานนท์
TOT
Fiber Obtic
30720/15360
ดี
702
86
43020146
บ้านหนองเค็ม
-
-
-
-
-
87
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
TOT
fiber 2U
200/100 Mbps
ใช้งานได้ดี
1391
88
43020148
บ้านดอนเหมือด
89
43020149
บ้านต้อน
90
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
TOT
ADSL
2024/1024
ใช้งานได้ดี
790
91
43020151
บ้านนาสิงห์
92
43020152
บ้านนายาง
93
43020153
บ้านสามัคคีชัย
CAT Telecom
ใช้งานได้
1605
94
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
CAT
On Net
204800/3072
เร็ว
1200
95
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
Cat Telecom
ADSL
15360/2048
ใช้งานได้ดี
1605 บาท
96
43020156
บ้านดงดาล
0
0
0
0
0
97
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
98
43020158
บ้านหนองคอน
99
43020159
บ้านโพนแพง
tot
fiber / Winet PtP
589.63
ดี
100
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
-
-
-
-
-
101
43020161
บ้านหนองแก้ว
3BB
Fiber
200/200,200/200
ดี
1500
102
43020162
บ้านน้ำเป
103
43020163
บ้านตาลชุม
TOT
200/100
ใช้ได้ดี
1284
104
43020164
นิคมเจริญชัย
CAT
C internet
100/100 Mbps
ดี
1500
105
43020165
บ้านนาชุมช้าง
CAT
fiber optic
50
ใช้งานได้ดี
1605
106
43020166
บ้านโนนสวรรค์
TOT
VDSL
102400/30720
ใช้ได้
2000