ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 2 คน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020042 บ้านผือ นายสมหมาย โคตะพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
43020154 บ้านโปร่งสำราญ นายประดิษฐ์ นาทันรีบ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ