59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มกุดบง จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020001 บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
5
นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์
43020002 บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
7
นายเกษม คำสา
43020003 บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
81
9
12
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
43020005 บ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
128
8
13
นายเตียงทอง ชัยจันทา
43020006 บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
10
นายประดิษฐ จัดโสภา
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
17
8
0