ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าพนักงานพัสดุ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายประดิษฐ์  นาทันรีบ
ชื่อ-สกุล (en) : Pradit  Natutreep
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0878522241  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 30979  
ว.ด.ป.บรรจุ : 02/05/2532  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านโปร่งสำราญ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-