ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างไฟฟ้า
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์  มหาชัย
ชื่อ-สกุล (en) : NARONG  MAHACHAI
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 3430500105368  
อีเมล์ : narong_@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 30841  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/08/2534  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ปวส.เกษตร ไม่ใช่วุฒิครู  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-