ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายอำนาจ  วงศ์ศรีชา
ชื่อ-สกุล (en) : Amnad  Wongsricha
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 084-7911009  
อีเมล์ : ak_suriya@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 30833  
ว.ด.ป.บรรจุ : 30/08/2537  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านบัว 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : มศ3 ไม่ใช่วุฒิครู  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-