ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู (พนักงานงานราชการ)
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย  ริมโขง
ชื่อ-สกุล (en) : Orathai  Rimkhong
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 098-1840308  
อีเมล์ : Rimkhong_ao@hotmail.co.th

ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
ตำหน่ง : ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 430243  
ว.ด.ป.บรรจุ : 18/05/2554  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : สนธิราษฎร์บำรุง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ปฐมวัย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-