ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายอัมพร  กิจเกวียน
ชื่อ-สกุล (en) : Amporn  Kitkwean
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0030969  
ว.ด.ป.บรรจุ : 3/05/2532  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านคำโคนสว่าง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : บธ.บ. คอมพิวเตอร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-