ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู (พนักงานงานราชการ)
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.อัครนันท์  บุญหาร
ชื่อ-สกุล (en) : AKKHARANAN  BOONHARN
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0611349345  
อีเมล์ : wit4752@gmail.com

ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
ตำหน่ง : ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 496220  
ว.ด.ป.บรรจุ : 17/07/2560  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านนาสิงห์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาอังกฤษ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-