ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูธุรการ ปฏิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสมวิทย์  สมคุณา
ชื่อ-สกุล (en) : Somwit  Somkuna
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0868513787  
อีเมล์ : somwit2518@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง : -  
ว.ด.ป.บรรจุ : -  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-