ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูผู้ช่วย
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  สอนศิริ
ชื่อ-สกุล (en) : Chokchai  Sornsiri
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 083-9588433  
อีเมล์ : chokchai.sor@pcru.ac.th

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 4722  
ว.ด.ป.บรรจุ : 17/08/2563  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : สนธิราษฎร์บำรุง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-