ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
3
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
4
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
True
ADSL
20 Mbps
เร็ว
854
5
54010005
วัดต้นไคร้
TOT
ระบบ ADSL
20 Mbps
ดี
750
6
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
TOT
ADSL
100/50
ดี
749
7
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
8
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
9
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง
TOT
FTTx
250/250
ใช้งานได้พอใช้
631.30
10
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
11
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
CAT
Fttx
200
ใช้งานได้พอใช้
1904.60
12
54010015
อนุบาลแพร่
3BB
ADSL
1Mbps
ปกติ
โรงเรียน
13
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
TOT
fiber
100/50
ใช้งานได้ดี
738.25
14
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
3BB
1000/500
ปกติ
1,498
15
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
CAT
Lease Line
30/3
ใช้งานได้ดี
10,700
16
54010021
บ้านในเวียง
3bb
ADSL
150/50Mbps
ดี
1498
17
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
True/CAT
200/50
พอใช้
1699.30
18
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
19
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
20
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
CAT
-
100
-
14000
21
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
22
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
-
-
-
-
-
23
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
CAT
ADSL
100/50
ดี
1498
24
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
3BB
ASDL
200/100
xd9b
1234
25
54010038
บ้านสันป่าสัก
26
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
27
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
28
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
3BB
รายเดือน
14
1262.60
29
54010043
บ้านร่องฟอง
30
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
31
54010045
บ้านปากห้วย
32
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
3bb
6 Mbps
ใช้งานได้ดี
690 บาท
33
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
3BB
FTTx
150/50
ใช้งานได้ดี 2 เครื่อง
749*2=1,498
34
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
35
54010049
บ้านแม่แคม
36
54010050
บ้านนาคูหา
37
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
38
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
39
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
true
8.37/0.43 Mbps
ใช้งานได้ดี
1498
40
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
ไม่มี
41
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
Leased Line
100
ดี
1,262.60
42
54010057
บ้านกาซ้อง
43
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
3BB
Wireiess
100
ดี
1498
44
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
45
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
TOT
100
ดี
1498
46
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
TOT
ADSL
1000Mb/500Mb
ใช้งานได้ดี
1,496.93
47
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
48
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
49
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
tot
ระบบADSL
590Mbps
ใช้งานได้ดี
599
50
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนมาเรียนรวมน้ำเลาเหนือ
ไม่มีข้อมูล
0
51
54010068
บ้านห้วยฮ่อม
52
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร
3BB
Fiber optic
1024/700
ปกติ
963
53
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
3BB
Fiber optic
1024/700
ปกติ
963
54
54010071
บ้านป่ากล้วย
55
54010072
บ้านห้วยอ้อย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
FTTx
500
ใช้งานได้ดี
1284
56
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
57
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
CAT
ADSL
20480
ใช้งานได้ดี
2500
58
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
59
54010078
บ้านแม่กะทิง
-
-
-
-
-
60
54010079
บ้านวังปึ้ง
true
ระบบ wifi net
100
ใช้งานได้
700
61
54010080
บ้านทุ่งคัวะ
TOT
Fiber
200
ปกติ
1476.60
62
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
CAT
ระบบ ADSL
500/500
ใช้งานได้ดี
1785
63
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
Fttx
200/100
ปกติ
1,284
64
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
65
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
66
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
TOT
ADSL
10
6
1444.50
67
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
68
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
69
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
70
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
TOT
ADSL
10
พอใช้
1200
71
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
72
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
73
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
true
adsl
30
.ใช้ได้
1709
74
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
TOT
fiber
200/200
ดี
1498
75
54010098
บ้านใหม่จัดสรร
76
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
77
54010100
บ้านห้วยโรงนอก
CAT
Fiber optic
300/300
ปกติ
2000
78
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
3bb
ADSL
10
ใช้งาน
-
79
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
-
-
-
-
-
80
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
TRUE
Fiber Optic
150/50
ปกติ
3419.72
81
54010109
บ้านแม่แรม
true
4GLTE
100
ปกติ
3500
82
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
3BB
ADSL
300 Mb
ดี
963/เดือน
83
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
3bb
adsl
100mb
ดี
720
84
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑
TOT
FIber Oftic
50
ดี
1500
85
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
3BB
fiber
100/50
เร็ว
ฟรี
86
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
3BB
VDSL
1000/700
ปกติ
900
87
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
3BB
ระบบADSL
1000
.ใช้ได้ดี
1200
88
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
3BB
afiber
100/50
เร็ว
ฟรี
89
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
3BB
AVSL
30
ดี
731
90
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
3bb
adsl
1Mbps
ดี
738.30
91
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
3BB
ADSL
10240
รายเดือน
631.50 บาท
92
54010123
บ้านแม่พร้าว
-
-
-
-
-
93
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
true
100
อยู่ในระหว่าติดตั้ง
899 บาท
94
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
95
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
TRUE
Fiber optic
200/200
ใช้งานได้
499
96
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
97
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
3bb
98
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
True
Fiber
100
ปานกลาง
1500
99
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
3BB
internet wifi
10240
ใช้งานได้ดี
699 บาท
100
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
TOT
4
ใช้งานได้ดี
690
101
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
fiberoptic
600/600
1923
102
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
103
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB)
1000/500
1498
104
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
105
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
106
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
3bb
Wireless LAN
1024
ใช้งานได้ดี
631
107
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
108
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
-
-
-
-
-
109
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง)
110
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
-
-
-
-
-
111
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
True
100/100
ปกติ
1500
112
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
TOT
Wi Net
4 Mbps/1 Mbps
ใช้งานได้ดี
632
113
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
3BB
Fiber
1000/500
ปกติ
749
114
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
3bb
4Mbps
1498
115
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
3bb
ADSL
13312
631
116
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
True
200/100
ปกติ
1200
117
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
3bb
200M/200M
1,498
118
54010152
บ้านหนองม่วงไข่
tot
ADSL
100
590