ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายวินัย มีเมือง ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ