ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 2

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายประดิษฐ์ หล่ายแก้ว ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ