ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวอำนวย ตาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางเอมอร คุณาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสุกัญญา ภิญโญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)