45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65
10
7
นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
30
5
6
54010005 วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
137
6
12
นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
7
2
0
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
16
5
1
54010015 อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1,544
53
72
นายวิทูรย์ สินธุวงศ์
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
7
นายเชิด คำปลิว
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
4
นายอุดร บุบผามาลา
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
7