45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
11
4
5
54010045 บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0