45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
3
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
0