ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวอำนวย  ตาคำ
ชื่อ-สกุล (en) : Amnouy  Thachue
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ68  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1988-06-30  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : อนุบาลแพร่ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บ.ธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-