ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา  อุทังกาศ
ชื่อ-สกุล (en) : Sukanya  Saengmukda
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0926620932  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 1551  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1998-10-12  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บ.ม.บ. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-