ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางจารุวรรณ  วารีกุล
ชื่อ-สกุล (en) : ๋Jaruwan  Wareekul
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 082-8916360  
อีเมล์ : takkycmu@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 2066  
ว.ด.ป.บรรจุ : 15/12/2558  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-