ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายชำนาญ  แปงเขียว
ชื่อ-สกุล (en) : Chamnan  Pangkeaw
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0922761101  
อีเมล์ : champchamp1988@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 373  
ว.ด.ป.บรรจุ : 17/01/2556  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-