ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายจตุพล  เบาใจ
ชื่อ-สกุล (en) : Jatupol  Baojai
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0899841756  
อีเมล์ : Jatupol_kab@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 5191  
ว.ด.ป.บรรจุ : 30/08/2556  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านแม่พร้าว 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ปฐมวัย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-