ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างปูนชั้น 2
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายวิรัตน์  ยาสุปิ
ชื่อ-สกุล (en) : Wirat  Yasupi
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0843724773  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างปูนชั้น 2
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 20274  
ว.ด.ป.บรรจุ : 07/05/2534  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ป.ว.ช. เกษตรศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-